Seamless Texture Creator

Seamless Texture Creator 4.0

Tạo seamless-tileable kết cấu từ tồn tại ảnh
Người dùng đánh giá
5.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
4.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
EArt Media Software
Với chương trình này có thể tạo ra seamless-tileable kết cấu từ tồn tại ảnh. Bình thường anh không cần phải thay đổi gì cả, thiết lập, Seamless Texture Creator sẽ tự động sẽ tạo ra những seamless bề mặt với chỉ một nhấn! Seamless Texture Creator hỗ trợ theo nhập định dạng:
Các sơ đồ bit (.bmpname, .dib, .rle, .wbmp), GIF ảnh (.gif), JPEG ảnh (.jpg, .tin), Kodak Photo-CD (.pcd), Metafiles (.emf, .wmf), cơ động mạng đồ họa (.png), Targa ảnh (.tganame, .targa), TIF ảnh (.tif, .tiff), ZSoft chổi quét sơn (.pcxname).
Thông tin được cập nhật vào: