Seamless Texture Creator

Seamless Texture Creator 4.0

สร้าง seamless-tileable ภาพพื้นผิวจากภาพต่างๆที่มีอยู่นะ
คะแนนผู้ใช้
5.0  (1 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
4.0 (ลองดู)
นักพัฒนา:
EArt Media Software
กับโปรแกรมนี้คุณสามารถสร้าง seamless-tileable ภาพพื้นผิวจากภาพต่างๆที่มีอยู่นะ ปกติคุณไม่ต้องเปลี่ยนมีการตั้งค่า, Seamless Texture Creator จะสร้างโดยอัตโนมัติ seamless พื้นผิวด้วยการคลิกเพียงหนึ่งครั้ง! Seamless Texture Creator สนับสนุนตามข้อมูลรูปแบบชื่อแฟ้ม:
Bitmaps(งbmpname แล้วdib แล้วrle แล้วwbmp), GIF ภาพ(งgif), JPEG ภาพ(งjpg แล้วjpeg), Kodak Photo-CD(งpcd), Metafiles(งเครื่องตรวจจับแล้วwmf), แบบเคลื่อนย้ายได้กราฟิกบนเครือข่าย(งpng), Targa ภาพ(งtganame แล้วtarga), TIF ภาพ(งtif แล้วแฟ้มภาพประเภท tiff), ZSoft หั(งpcxname น)
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: